kontakty

a když se potřebujete zeptat, poradit, domluvit, chcete prostě zavolat
za puttiku a Asociaci svobody učení : Anna Třešňáková, tel. 777 562 586
za u nás sídlící mc putti : Markétka Vysloužilová, tel. 737 125 050 a Terezka Doubková, tel. 776 215 429 - www.putti.cz

čtvrtek 20. března 2014

DUBNOVÝ DECENTNÍ FRIENDLY VEČÍREK mňam mňam

První středa v měsíci se přiblížila a s ní i naše pravidelné každoměsíční, večerní,  tématicky zaměřené setkávání. 
TENTOKRÁT SI BUDEME PŘIPRAVOVAT I KONZUMOVAT SPOLEČNĚ SUSHI, MOŽNÁ PŘIJDE I NABÍDKA DOBRÝCH VÍN A NAVÍC PROBĚHNE JEDINEČNÁ OCHUTNÁVKA ZDRAVÉHO MLSÁNÍ ZÁVĚREM ! Těšíme se opět v 19 hod.
Prosím hlaste se na tomdy@volny.cz, 
budete-li se aktivně účastnit samotného debužírování, 
ať nenakoupíme málo surovin :)) !

O stromech, důvodech k podepsání petice a úřednících


  Povolení ke kácení může být podle zákona o ochraně přírody vydáno jen ze závažných důvodů. Vždy je nutné zkoumat, zda zájem vlastníka strom pokácet převažuje nad veřejným zájmem na ochraně stromu. Význam dřevin je nutné posoudit pro danou lokalitu i širší rámec krajiny, ne se omezit na pouhé finanční ocenění dřevin. Schopnost stromu zlepšovat klima a mikroklima, poskytovat útočiště dalším organismům a esteticky zhodnocovat okolí je, zvláště ve městech, obrovská - a i poškozený, či dožívající strom může být esteticky hodnotným a cenným biotopem ! Pokud ke kácení opravdu dojít nezbytně musí, náhradní výsadba by měla být úměrná vzniklé újmě. To není možné zajistit ukládáním výsadby kus za kus, protože ekologická funkce mladého stromu je nesrovnatelně nižší, než stromu vzrostlého (v řádech stovek ku jednomu) !
  Zásahy do zeleně jsou obecně vnímány veřejností mimořádně citlivě. Proto je jistě namístě maximální otevřenost úřadů a co nejširší zapojení občanů do rozhodovacích procesů - a to i nad rámec zákona.
  Desatero dobré práce úředníka, mimo jiné, hovoří o nutnosti kvalitně informovat o plánovaných akcích a umožnit tak občanům uplatnit jakékoli připomínky.
  Při plánovaném kácení většího rozsahu lze jistě předpokládat rozsáhlejší polemiku o vhodnosti daného záměru a existuje mnoho příkladů dobré praxe, jak dosáhnout dostatečné proinformovanosti: tištěným, plošně a všem zdarma distribuovaným zpravodajem, vyvěšením letáků, umístněním cedulí přímo k dané ploše, uspořádáním kulatého stolu, besedy s občany, dotazníkem, větším využitím místního rozhlasu, facebookové prezentace, pravidelnému informování na webu i v sekci aktualit na hlavní straně a tak dále (nejen tedy pomocí zpětně těžko dohledatelných strohých záznamů z Úřední desky a jednoznačně zavádějících informací ve zpoplatněných a nikoli všem dostupných listech - přičemž dohánění ex post se skutečně k dobru nepočítá !).
  Správní orgán se tím zpravidla vyhne následným zbytečným průtahům. A vstřícným, slušným jednáním předejde podávání odvolání, či sepisování petic. Špatná informovanost občanů vede logicky k nespokojenosti a v důsledku i další zátěži právě samotných pracovníků správních orgánů. Tolik fakta.
  To, k čemu nyní v Sázavě došlo, je tudíž, mimo jiné, zpráva o nekvalitně odvedené práci odpovědných úředníků a zároveň informace pro občany, že lokální volby jsou opravdu zodpovědná záležitost, kterou neradno podceňovat. Pro mne osobně i jasný signál, jak moc důležitá je občanská angažovanost. 
  Závěrem cítím potřebu zdůraznit, že v demokratickém světě mají lidé právo na pravdivé informace podané slušným způsobem. Nemělo by být, dle mého vlastního názoru, tedy absolutně přípustné, aby starosta tak krásného a v mnoha rovinách výjimečného města, jakým Sázava rozhodně je, nezvládal v jednání s občany ani základy slušné komunikace, místo věcných odpovědí na jasné otázky se uchyloval k nemístným osobním urážkám a případně legitimně se dotazující vykazoval v úředních hodinách z úřadu .... 
  Anna Třešňáková

neděle 2. března 2014

BŘEZNOVÝ DECENTNÍ FRIENDLY VEČÍREK - neomezenoPrvní středa v měsíci se přiblížila a s ní i naše pravidelné každoměsíční, večerní,  tématicky zaměřené setkávání - pro všechny dobré lidi (18 – 100let).
 

Máte pocit, že  jste matky  ve výslužbě, kterým děti už dávno odrostly ? Žádné děti zatím nemáte? Staráte se o své blízké ?  Potřebujete si občas jen tak popovídat ? Sdílet své radosti a starosti ? Přijďte mezi nás, 
nezávazně si poklábosit. U čaje nebo kávy hledat třeba i nové cesty vzájemné spolupráce.
Aby v Sázavě bylo líp ! Těšíme se opět v 19 hod (a něco na zub s sebou se hodí :))).